Ydelser


PSYKON har solid erfaring med at hjælpe medarbejdere videre og finde muligheder i vanskelighederne. På trods af sygdom og kriser holder vi fast i håbet og tager udfordringen op sammen med den enkelte medarbejder.

Her følger nogle eksempler på områder, hvor vi kan hjælpe din virksomhed:

Akut choktilstand

Akut choktilstand giver sig udtryk i sorg, skuffelse, desperation, angst eller depression. Vi arbejder gennem samtale på at ”punktere” følelserne og opnå en umiddelbar tryghed og accept af omstændighederne for at give medarbejderen en konstruktiv nyorientering.

Isolationsfølelse

Vi er med til at finde en vej for medarbejdere, der føler sig isoleret i forhold til deres chef og kolleger eller er ”gået i baglås” på arbejdspladsen. Vi hjælper med at skabe overblik, prioritere og få indsigt i problemerne. Løsningen kan fx ligge i at reorganisere medarbejderens ressourcer!

Krise- og konfliktløsning

Vi hjælper medarbejderen til at gennemskue egne muligheder på jobbet og i privatlivet. Ved at se på muligheder og konsekvenser styrker vi medarbejderen i at tage de nødvendige beslutninger.

Forny motivationen

Når arbejdsglæden pludselig forsvinder, hjælper vi medarbejderen med at gennemskue hvorfor. Ofte kan få ændringer i arbejdsrutinerne og i hverdagens tilrettelæggelse være nok til at genfinde engagementet og energien.

Hjælpe medarbejderen til behandling

Dybere psykologisk behandling kan være nødvendigt for at hjælpe en medarbejder igennem en krise. Vi vejleder medarbejderen om de nødvendige muligheder eller foreslår hjælp fra andre.

Coaching for ledere

En dygtig leder er bevidst om sine handlinger. Vi indtager rollen som sparringspartner for lederen, og sammen evaluerer vi systematisk episoder fra lederens hverdag. Hvilke konsekvenser har lederens reaktioner, og kan vedkommende handle mere hensigtsmæssigt?

Vi hjælper også lederen med at tackle store udfordringer, såsom fyringer og konflikter. I en læreproces kan en fiasko være mere gavnlig end en succes på langt sigt – især hvis man forstår, hvordan man håndterer sine erfaringer.