Findes den ‘gode’ fyring?

PSYKONTanker

God forberedelse og et ordentligt beredskab er afgørende for, hvor skånsomt en fyringsrunde kan gennemføres. Mange virksomheder forsømmer især det første.

Når en organisation står over for en fyring, mobiliserer den typisk al den takt, etik og psykologiske finfølelse, som den er i stand til. Men processen er et minefelt, hvor menneskelige følelser i kampens hede let trædes under fode eller misfortolkes. Det kan mange opsagte tale med om. 

Stærke følelser i spil

Det er i sagens natur en overordentlig stor psykisk belastning for de fleste mennesker at blive fyret. Vores selvtillid får et gevaldigt knæk og bliver katalysator for stærke følelser som vrede og afmagt. Virksomheden kan ikke ændre på virkeligheden, men den har en forpligtelse til at sikre, at en fyring – eller en fyringsrunde – håndteres professionelt. Som bekendt findes der meget få lykkelige afskedigelser. At en afskedigelse så kan vise sig at være en god ting over tid er en anden sag, som ikke hjælper meget, når chefen skal overbringe budskabet. Det eneste, man kan bestræbe sig på som ansvarlig virksomhed, er at begrænse skadevirkningerne mest muligt for den enkelte medarbejder. Og det kræver grundig forberedelse af processen og et professionelt beredskab på ‘stand by’ til at tage over, så snart budskabet er leveret.

De ledere, der ikke har prøvet denne dystre del af deres lederrolle før, har brug for al den professionelle hjælp, de kan få, før det går løs. Det er vigtigt, fordi tilrettelæggelsen af en opsigelse er afgørende for de menneskelige konsekvenser – også for lederen selv. Den mindste fodfejl i proceduren kan have fatale følger for både den opsagte, kollegerne og virksomheden. Den ideelle planlægningstid på ca. tre måneder er sjældent til rådighed, og mængden af juridiske, praktiske og aftalemæssige detaljer sluger let tiden.

Forberedelse, forberedelse og forberedelse

Men der burde ofres mere tid på de mere menneskelige hensyn, der afspejler sig i måden og tonen for forløbet. Det fortjener ro til at blive grundigt overvejet og afstemt med erfarne kolleger og eksperter.

“Vi vil helst være med så tidligt som muligt – og gerne allerede i rådgivningsfasen. Så kan vi nemlig bedst begrænse de menneskelige omkostninger”, siger psykolog Ole Nielsen.

Han forklarer, at psykologerne desværre typisk først hyres til at hjælpe den enkelte opsagte efter fyringen.

Beredskabet 

Beredskabet handler om den hjælp, som virksomheden stiller til rådighed for medarbejderen umiddelbart efter, at han/hun har modtaget sin opsigelse. I første omgang er det især vigtigt, at der er krisehjælp at hente for medarbejderen i form af psykologhjælp fra psykologer med erfaring inden for området. Men det er oplagt at supplere beredskabet med tiltag, der retter sig mod at hjælpe medarbejderen tilbage på arbejdsmarkedet, fx karriererådgivning, hjælp til jobansøgning eller tilbud om at deltage i jobrelaterede netværk.  

“Uanset hvor professionelt en opsigelse gennemføres, står den opsagte tilbage med hele sit personlige, følelsesmæssige regnestykke og en vrimmel af praktiske udfordringer. Her er den rigtige menneskelige hjælp afgørende – umiddelbart efter opsigelsen og på lidt længere sigt. I PSYKON har vi mange års erfaring i at klæde virksomheden på til at håndtere afskedigelser bedst muligt”, siger Ole Nielsen.

Ledelsen kan forberede sig på processen – det kan den opsagte ikke!