Psykoterapi – vejen til indsigt

PSYKONPsykoterapi

Psykoterapi er koncentrerede samtaler hos en psykolog, hvor klienten skal være åben og ærlig i timevis. Ofte i et forløb, der strækker sig over mange uger. Klienten skal besvare spørgsmål, der går tæt på og tage stilling til traumatiske forhold i sit liv.

Besværlige følelser skal defineres, og skræmmende tanker luftes. I psykoterapi kan man meget vel blive stillet ansigt til ansigt med de allermest sarte og mørke sider af sig selv.

Psykoterapien stiller store krav til den enkeltes engagement – man har grundlæggende selv ansvaret for at få det bedre. Den der ejer problemet, ejer også selv løsningen. Sådan er tankegangen bag psykoterapien.

Overbevisende fordele

Men når det nu er slået fast, at psykoterapien er en krævende og ofte besværlig vej til et bedre liv, skal det også fremhæves, at den har nogle ret overbevisende fordele i forhold til den rent medicinske behandling med antidepressiv eller angstdæmpende medicin.

Når personen – efter afslutningen af en psykologisk samtalebehandling – har opnået en forøget livskvalitet og livsduelighed, er der altid en vigtig tillægsgevinst i forhold til den medicinske behandling: nemlig glæden ved at have taget vare på sit liv.

Det har givetvis været en hård kamp, men kampen har ført til en helt ny selvindsigt, som kan bruges til “at vokse som menneske”.

Bedre rustet til fremtiden

Ved at gå i psykoterapi opnår personen den bedste garanti mod igen at kunne blive slået så meget ud af kurs, af den modgang der måtte komme senere i livet.

Nogle beskriver, at de er blevet mere “robuste” gennem terapien, andre siger, at de har fået nogle vigtige “nye værktøjer”.

Men når den enkelte ad denne besværlige og ansvarlige vej har lært sig netop det, der skal til for at vokse sig stærk, er personen samtidig “vaccineret” mod senere at kunne blive væltet helt omkuld.

Beredskabet til at leve og opleve kan føles større indefra, og modgang kan bedre tages som udfordringer i det brogede liv.

Forebygger og helbreder

Ukuelighed og optimisme overfor sin egen fremtid bliver ikke så tit nævnt, når psykoterapi og medicinsk behandling sammenlignes, måske fordi mange undersøgelser måler den gavnlige effekt på alt for kort sigt. Men i det lange perspektiv træder psykoterapiens fortrin frem – den forebygger, samtidig med at den helbreder. Det er samtidig en behandling, de fleste har det bedre med.

Antidepressiv medicinsk behandling har naturligvis sin egen berettigelse ved svære depressioner, men kan næppe sammenlignes med psykoterapi, der netop giver mulighed for at føje en personlig udvikling til selve symptombehandlingen.