Den perfekte arbejdsplads

PSYKONPersonaleforhold

Ledelsens drømmescenarie er en arbejdsplads i fulde omdrejninger.
Alle yder deres optimale på bedste vis.

Personalet er perfekt skruet sammen og har den teamspirit, der skal til. Enhver medarbejder er engageret og myreflittig. Fra han kommer til han går, er han en fornøjelse at arbejde sammen med, bidrager kreativt og stråler af sundhed og virkelyst. Med det rigtige glimt i øjet og med den helt rigtige kompetence på sit felt, får kollegaerne præcis det modspil, de ønsker. Medarbejderen er så udadvendt og veloplagt, at kunder og samarbejdspartnere synes, det er en fornøjelse at have med virksomheden at gøre.

Sygefravær på nul

HR-afdelingen gennemfører spørgeskemaundersøgelser, der igen og igen afslører et perfekt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med høj arbejdsglæde over hele linjen. Sygefraværet er tæt på nul. De sociale, sportslige og kulturelle personaleaktiviteter findes i alle afskygninger og har bred tilslutning. Den melding, som HR-chefen hele tiden modtager fra lederne, er at alle deres folk er positive og selvkørende, og at ledelsesopgaven er begrænset til simpel koordinering.

Udviklings- og salgsafdelingen har en høj status. Alle holder sig ajour med efteruddannelse og den nyeste teknologi af ren og skær interesse. De interne karriereveje er så mangfoldige, at enhver kan udvikle sig og finde en spændende fremtid uden tegn på negativ konkurrence eller misundelse.

Scenariet er en illusion – naturligvis

Vi ved, at virkeligheden er mere broget. Hvor mennesker er sammen, opstå der uvilkårligt konflikter. Der bliver begået uretfærdigheder fra tid til anden og nogle er mere sårbare end andre.

Ulykker kan slå ned fra uventet hold. Sorg og skuffelser hører også til i hverdagen og kan præge humøret hos enhver.

Selve arbejdet kan virke uoverskueligt, meningsløst eller direkte skuffende. Det kan være svært at opnå den nødvendige hjælp og støtte hos kollegaer, der selv er hængt op. Hele afdelinger kan være præget af en leder, der har svært ved at udfylde sin rolle.

Virksomhedens ydre vilkår kan kaste lange, mørke skygger dybt ind i personalets hverdag og sprede ængstelse og forvirring. Fusioner og fyringer kan blive nødvendige og dukke op “over night”. Resultatet er stress og kriser. Der opstår behov for nødhjælp og særlige foranstaltninger for den enkelte, og HR-afdelingen får nok at gøre. Hvis punktnedslagene forekommer lidt for tætte i en periode, kan det blive svært at holde trit, og den professionelle værktøjskasse viser sine begrænsninger.

Employee assistance

Employee assistance er det ikke lykkedes at få oversat til dansk. Men hele dette felt interesserer HR-afdelinger mere og mere. Det står klarere i dag for mange arbejdspladser, at hjælpebestræbelser på medarbejder-siden ikke alene har en god menneskelig, men også en god driftsmæssig og økonomisk langtidseffekt.

På mange arbejdspladser styrker man sig for fleksibelt og sensitivt at imødekomme flere og flere individuelle behov hos “virksomhedens vigtigste ressource”(synonymet for “medarbejderen”). og ikke mindst når der virkelig er tale om krisetider eller vanskelige private omstændigheder for den enkelte eller dennes familie.

“Virksomhedens sociale ansvar” eller “Fastholdelsespolitik” er blevet slagordene i dansk erhvervsliv i disse år. HR-afdelingerne har det afgørende initiativ og løfter en stor del af byrden på området.

Det er blevet mere almindeligt med outsourcing af de mere specielle opgaver, der kræver en særlig fagkundskab. Psykologhjælp er kommet på tale som et område, hvor ekspertisen med fordel kan hentes eksternt til virksomheden.

Få beredskabet på plads

HR-chefen ved selvfølgelig godt, at disse bestræbelser – når de bliver klogt forvaltet – ender som plusser på firmaregnskabets bundlinje på langt sigt. HR-chefen ved også godt, at det ofte er det mest brugbare argument for at få en human ekstrabevilling igennem. Men HR-chefen kan stå i et dilemma, fordi der ikke altid er tid til at vente. Den tætte føling med den enkelte medarbejder afslører ofte et akut behov for hjælp og støtte.

Beredskabet skal helst være så veldefineret og gennemprøvet at hjælpesystemet kan aktiveres blot med “et tryk på alarmknappen”.

Når alt kommer til alt har virksomhed og medarbejder mere sammenfaldende interesser end det tit fremlægges. PSYKON tilbyder sin assistance i forlængelse af disse principper. Vi kender arbejdspladsernes og deres medarbejderes realistiske virkelighed. Men selv personalepsykologer kan også være fristet til at henfalde til fantasier om et arbejdsliv helt uden sorger og smerter af nogen art.